Náhradní úniková možnost – evakuační skluz

Výhodné pro – školky - školy - výrobní haly - firmy - a další

Rádi bychom Vám nabídli naše náhradní evakuační skluzavky. Již jsme je uplatnili na několika školkách ve Svitavách V současné době realizujeme ve školce v Litomyšli.

Nástupní výška - dle výšky okna či dveří. Vzhled dle přání investora a možných řešení daného objektu . Průměr většinou ø 790mm.

Evakuacni Skluzavky1
Evakuační skluz v MŠ Svitavy
Evakuacni Skluzavky2
Vizualizace v návrhu evakuačních skluzavek
Evakuacni Skluzavky3
Vizualizace v návrhu evakuačních skluzavek
Evakuacni Skluzavky4
Vizualizace v návrhu evakuačních skluzavek
Evakuacni Skluzavky5
Montáž evak. skluzu pomocí minijeřábu.
Evakuacni Skluzavky6
Dokončený skluz.

Certifikováno od firmy TŰV. 

Odpovídají normě - ČSN 730802 čl. 9.7   9.7 Náhradní únikové možnosti   9.7.1 Náhradní úniková možnost umožňuje únik osob mimořádným způsobem (tj. namáhavěji než chůzí) nebo použitím pomocných prostředků. Nepovažuje se za únikovou cestu a nezapočítává se do počtu ani kapacity únikových cest.   Za náhradní únikové možnosti se považují: a) okna nebo jiné otvory o světlé šířce nejméně 500 mm, výšce 800 mm s parapetem vysokým nejvýše 1200 mm; osoby musí mít možnost dalšího úniku od požáru (např. pomocí požárního žebříku, požární lávky, popř. po přilehlém terénu, není-li výškový rozdíl mezi výstupem a přilehlým terénem větší než 2,0 m); b) únikové nebo požární žebříky provedené v souladu s ČSN 74 3282; c) skluzné tyče; d) skluzné žlaby; e) jiná rovnocenná zařízení sloužící úniku. Skluzné tyče a skluzné žlaby mohou být použity jako náhradní úniková možnost výhradně vycvičenými osobami. Jejich úpravu, náležitosti a použití stanoví požární normy platné pro jednotlivé objekty.   9.7.2 Náhradní únikové možnosti se doporučuje zřizovat v objektech, z nichž vede jen jedna nechráněná úniková cesta (viz 9.9.1). Vždy směřují na volné prostranství. Zřizují se např. z místností určených pro spaní většího počtu než 10 osob, z místností v podzemních podlažích, kde součinitel a  1,2 a kde se nachází více než 5 osob apod.